miejsca

Paportno

Nie istniejąca dziś wieś, niegdyś w kluczu dobromilskim, w pobliżu Kalwarii Pacławskiej i Makowej. Biegnie przez nią granica państwowa z Ukrainą. Po stronie polskiej zachowały się resztki cmentarza z nagrobkami. W miejscu cerkwi, duży krzyż drewniany. O cmentarzyk dbają „dobrzy ludzie”, wycinając krzewy, kosząc od czasu do czasu trawę i kopiąc rów odwadniający.  

 

Kryciński S.: Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Pruszków 1997

s.257 Po raz pierwszy wzmiankowana w 1444 roku. Należała do klucza dobromilskiego do 1693 roku w własność Herburtów. Kolejny właściciel, wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński, zaraz po zakupie erygował we wsi parafię greckokatolicką, w miejsce prawosławnej. Po 1945 ludność wysiedlono na Ukrainę, zabudowę zniszczono. Cerkiew z roku 1888, użytkowana przez PGR z Leszczyn jako magazyn, rozpadła się w latach siedemdziesiątych.

Łoziński Władysław: Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej XVII wieku. połowie W opracowaniu Janusza Tazbira. Warszawa 2005 Iskry.

s.439 „ Włości dobromilskie były własnością Stanisława Herburta, ożenionego z z kasztelanką rawską Trzcińską, a spadkobiercą Stanisława był nasz Jan Szczęsny. W r.1601 Stanisław umarł, ale żona jego z tytułu posagu swego i zapisu męża- vigore iuris reformatori notis dotaliciique- miała na nich prawo posiadania aż do spłaty 34 000 zł. Na wieść o śmierci Stanisława, Herburt, przybrawszy sobie swego teścia Janusza Pasławskiego pod pozorem oddania ostatniej czci zmarłemu, przybył do Dobromila z licznym zbrojnym orszakiem i zaraz po pogrzebie opanował przemocą zamek i wszystkie wsie dobromilskie wraz z zameczkami w Paportnie, Kniażpolu, Lacku, Kropiwnicy, Sopotniku itd., wypędził wdowę i przywłaszczył sobie nie tylko inwentarze gospodarskie, ale i wszystkie ruchomości, znalezione w zamku.”

Jan hr. Drohojowski: Kronika Drohojowskich. Kraków 1904:

s.31 poz.250:1600 rok Stanisław z Fulsztyna Herburth, dziedzic Dobromila, będący dłużny Janowi Tomaszowi Drohojewskiemu referendarzowi koronnemu, staroście przemyskiemu, sumę 37.905 złp., ubezpiecza go na dobrach swych miasteczku Dobromilu i na wsiach: Posada, Kniezopol, Kropiwnica, Wielkie, Mihowa, Kwaszenina, Rzepiska alias Laczki, Paporthno i inne.

s.41 poz.313: 1601 dnia 1 maja: Jan Tomasz Drohojowski, Andrzej Fredro z Pleszowic, Sienko Szczurkiewicz, Steczko, pop Szczurek itd., itd. Dziedzice części swych na Paczław i Sopotnik (…) skarżą o przeoranie 7 kopców granicznych rozgraniczających Paportno od w/w. wsi.

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe.     ……

Rej.pob.1628 s. LXII wymienione w kluczu dobromilskim

s.6 j. w.

s.118 : In summa fl.12                                                                                                     12/20/0

W 1622 właściciel Jan Lew Herburt przekazał wieś za długi Marcinowi Fredrze. ( Boniecki,t. V, s.319, PSB t. IX s.446)

Rej.pob.1651 s.90: Paportno, Kropiwnik et Stary Sopotnik: de laneis 3; molendinum annuale gr 12; reliquum in summa floreni 9 et gr 20; tum et 3 quarte agri cum media, hortulani 5 in hortis, inquilinus 1 desolatus et abiuratus                                                                          3/12/0

Wówczas własność Stanisława Koniecpolskiego.

Rej.pob.1658 s.5 wymienione w kluczu dobromilskim

s.140  Paportno et Sopotnik ad Dobromil: laneis 3 per gr 30, molendinum korecznik 1 rotae gr 12                                                                                                                                    3/12/0

Lanei vero 5 et 1 quarta agri, hortulani in hortis 5, tum id a quo pro wimpla fl.9 et gr 20 solvabantur desolate et abiurati                                                                               15/17/9

Rej.pogł.1674 s.60 wymienione w kluczu dobromilskim

s.136: [k.610] Paportno, m[a]g[nifi]ci palat[ini] Masoviae: a personie subditorum rutenorum utriusque sexus cum popone n[umer]o  decem in summa [fl]                                            11/0

własność szlachecka do 1660 roku wraz z Kropiwnikiem i częścią Sopotnika w kluczu dobromilskim Stanisława Koniecpolskiego, potem jego siostry Zuzanny, zm. przed 1692 r. żony Wojciecha Krasińskiego, wojewody mazowieckiego.

(Rewizja 1711 s.193, Dworaczek, tab.136 (Krasińscy), 138 (Koniecpolscy).

Ludność:

1785           20 rzym.,          463 grek.,            10 mojż.

1890             5                      764                     19

1921             7                      924                     10 ( 151 domów i 941 mieszkańców).

1900             4                      804                     15

1939             5                     1040                     5

[Ostatni potomek z rodu Korosteńskich osiadłych w Paportnie – Demetrius, rolnik, mąż Anastazji, zmarł w wieku 53 lat, 9.09.1931 roku na „zapalenie”, pod numerem 8].

Parochusi:

1601- pop Szczurek[hr. Drohojowski]

[1784]-1790 Piotr Korosteński

[1828]-1837 Mikołaj Korosteński, żona Anna Mudrak

1837-1838 adm. Iwan Buczanowicz

1838-1851+Stefan Kordasiewicz

1852 vacat

1852-1864+Bazyli Szkolnicki

1864-[1865] Konstanty Birecki, adm.

1866-1870 +Eustachy Kałużniacki

1872-1875 Romuald Korosteński, żona Zofia Lewicka

1876-1900 Michał Korosteński, żona Rozalia Ilnicka

1900-1901 Eugeniusz Kulczycki, adm.

1901-1907 Henryk Poliański

1907-1908 Paulus Kikta adm.

1908-1925 Mikołaj Burmycz

1925-[1939] Leon Melnyk

EMIGRACJA 1892 – 1924:

Bakalus Iwan, lat 41, żonaty, 10.10.1909, Neckar, NY

Bilak Mytro, lat 19, kawaler, 2.02.1910, Neckar, NY

Bisko Pazia, lat 24, panna, 5.10.1911, Martha Washington, NY

Bohusz Jozef, lat 27, żonaty, 18.10.1912, Argentina, NY

Byczak Fedio, lat 37, żonaty, 18.07.1905, Giulia, NY

Bylik Mikolaj, lat 25

Cinba Wasko 1913, lat 45

Czuba Fedio   1911, lat 18

Czuba Senko 1912, lat 26

Dutka Wasyl, lat 27, żonaty, 4.03.1907, Rhein, NY

Dobrowolski Wasyl, lat 19, kawaler, 24.03.1907, Main, NY

Dobrowolski Iwan, lat 37, żonaty, 10.10.1909, Neckar, NY

Dolyk Kataina 1912, lat 28

Dutko Fedio 1909, lat 32

Firko Pazia 1911, lat 20

Gera Anna, lat 25, panna, 4.03.1907, Rhein, NY

Gera Iwan, lat 28, żonaty, 14.04.1910, Main, NY

Nagise Grozer, lat 28, kawaler, 20.03.1905, Cedric, NY

Hadziewicz Andrej 1913, lat 25

Hadziewicz Mihelan 1909 lat 24

Hadziewicz/Hagiewicz Marya  lat 17, panna, 20.07.1909, Kaiser Wilhelm II, NY

Hladio Stefan, lat 36, żonaty, 10.10.1909, Neckar, NY

Hladio Wasko, lat 27, żonaty, 14.02.1910, Main, NY

Jakubow Mikolaj, lat 25, kawaler, 7.04.1910, Rhein, NY

Jakubov/Jakubiaro Nikołaj, lat 23, kawaler, 18.10.1912, Argentina, NY

Jakubine Dymitro, lat 25, kawaler, 1.04.1907, Rhein, NY

Kaczmar Wasko 1907 lat 30

Kaczmar Anna 1912 lat 17

Kaczmar Iwan, lat 17, kawaler, 28.10.1912, George Washington, NY

Kaczmar Maria 1911 lat 18

Kaczmar Mikołaj 1907 lat 25

Kaczmar Stefan, lat 27, żonaty, 20.03.1905, Cedric, NY

Kas/Kuś/Kos Stefan, lat 28, żonaty, 20.03.1905, Cedric, NY

Korostenski Dmytro, lat 32, żonaty, 14.02.1910, Main, NY

Kos Pajzo 1912 lat 22

Kos Katarzyna, lat 16, panna, 5.10.1911, Martha Washington, NY

Kowal Iwan 1913 lat 46

Kowal Iwan 1909 lat 43

Kowal Maria 1909 lat 22

Kowal Michał 1909 lat 47

Kowal Wasyl 1904 lat 26

Kuhn Wanda 1903 lat 16

Lenko Stefan 1913 lat 35

Linuszowski Stefan, lat 27, żonaty, 3.03.1905, Pensylwania, NY

Mach Maria, lat 19, panna, 5.12.1911, Martha Washington, NY

Mach Milan, lat 17, kawaler, 18.10.1912, Argentina, NY

Meach Michał, lat 26, żonaty, 18.03.1907, Chemnitz, NY

Meach Wasko, lat 31, żonaty, 18.03.1907, Chemnitz, NY

Meges Dmytro, lat 27, kawaler, 14.02.1910, Main, NY

Popowicz Wasyl 1911 lat 19

Podolak Michał, lat 27, żonaty, 4.03.1907, Rhein, NY

Sabat Wasko, lat 26, kawaler, 18.10.1912, Argentina, NY

Sabat Wasko, lat 19, żonaty, 14.02.1910, Main, NY

Stefaniszyn Michał, lat 30, żonaty, 18.07.1905, Giulia, NY

Staszko Ihauna[?], lat 17, panna, Polka, 27.11.1913, Oceanic, NY

Szymanowska Anastazja 1909 lat 20

Szymanowski Stefan 1909 lat 31

Tokarz Walenty 1906 lat 26

Tyra Ignacy

Zahorobanskie Mikolaj 1911 lat 26

Zahorobenska Anastazja, lat 17, panna, 4.03.1907, Rhein, NY

Zahorkenski Antoni 1907 lat 24

Zahorbenski Wasko 1913 lat 19

Zahorbenski Iwan 1909 lat 38

Zakukiw Fedio, lat 26, żonaty, 4.03.1907, Rhein, NY

Księga adresowa 1929 :

kowal: Tomko W.,

wyroby tytoniowe: Bech I.,

Kooperatywa „Zgoda”.

AKCJA „WISŁA” AP zesp.679 mikrofilm 56/3214: