miejsca

Mołodów

Wieś, powiat kobryński, przy drodze z Motola do Pińska, własność Skirmuntów. Wykup za ziemię włościańską wynosił 30.868 rs., 89 kop. Założona w 1830 cukrownia spłonęła w 1835 r. W Mołodowie urodził się Aleksander Skirmunt, twórca przemysłu fabrycznego w Pińszczyźnie.