herbarz

Alfred Znamierowski Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.

Autorem książki jest Alfred Znamierowski, heraldyk i weksylolog, dyrektor Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego. Książka przedstawia spójny wykład terminologii heraldycznej, prawidłowe wyglądy herbów i ich klejnotów. Przedstawione są nie tylko herby ale również różne formy historyczne i odmiany, pochodzenie i występowanie. Szczególną wartość mają przystępnie przedstawione zasady heraldyki – niezbędne informacje dla każdego zainteresowanego heraldyką. Książka zawiera 170 herbów i 550 odmian oraz wartościowy wykaz ponad 11.500 rodzin herbowych z odmianami nazwisk. Przy nazwiskach podane są okresy udokumentowanej przynależności do herbu. Książka zawiera również informacje o ewentualnej przynależności do herbu w wyniku nobilitacji.

Spis obejmuje tylko rodziny, które nabyły szlachectwo i herb od XIII w. do 1795 roku czyli do końca I Rzeczypospolitej. Później herby nadawały władze mocarstw zaborczych – Rosji, Austrii i Prus. Ponieważ w Rzeczypospolitej istniała głęboko zakorzeniona równość szlachty i nie nadawano tytyłów arystokratycznych, dlatego autor nie podaje odmian herbowych baronowskich, hrabiowskich i książęcych.

Indeks zawiera wykaz 11.500 nazwisk szlachty polskiej z herbami, do których należą dane nazwiska.

Uwaga. Niniejszy indeks zawiera poprawkę autora w stosunku do wersji drukowanej (errata). Stan na 25 sierpnia 2005 r.

Nazwisko, herby