pther

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza 30 listopada 2018 roku o godzinie 17.00 w Sali Balowej Archiwum Głównym Akt Dawnych (ul. Długa 7) na referat, który wygłosi dr hab. Oleg Odnorozhenko:

„Typologia herbów książąt litewsko-ruskich XIV-XVI w.”

W referacie zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Znaki rodowe w herbach książęcych.
2. Dynastyczne herby książąt litewsko-ruskich.
3. Herby terytorialne w heraldyce książęcej.

W imieniu Zarządu Głównego
Prezes
dr hab. Sławomir Górzyński