pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 222. zebranie naukowe, które odbędzie się 19 listopada (poniedziałek) 2018 r.
o godz. 17:15 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. św. Anny 6, sala nr 14, I piętro).

Na spotkaniu mgr Grzegorz Trafalski (Uniwersytet Łódzki), wygłosi odczyt pt.

„Warsztat naukowy i metoda pracy Mariana Gumowskiego”

W imieniu Zarządu
Artur Karpacz
Sekretarz Oddziału