bractwa rycerskie

Sarmatia Nova to konfederacja na rzecz popularyzacji historii i tradycji XVI-XVIII wieku

Są ludźmi złączonymi zamiłowaniem do historii i kultury Rzeczypospolitej szlacheckiej. Nie tworzą hierarchicznej, formalnej struktury, lecz luźną kompanię grup i osób, które na zewnątrz prowadzą działalność informacyjną pod wspólnym szyldem. Szyld ten podkreśla przyjacielską więź między de facto niezależnymi podmiotami. Grupy uczestniczące w Akcji są w pełni autonomiczne i działają na własną rękę, informując jednak pozostałych o swoich przedsięwzięciach. Do celu kroczą trzema równoległymi drogami:
a) popularyzacja rzetelnej wiedzy historycznej poprzez publikacje, wykłady, strony internetowe;
b) wskrzeszanie kultury materialnej (kostiumy, oręż) i zajęć codziennych szlachty polskiej (szermierka, jazda konna, biesiady kostiumowe);
c) propagowanie szlacheckiej gry fabularnej „Dzikie Pola” jako wartościowej formy rozrywki.

Zobacz więcej: http://www.sarmatia.art.pl/