olsztyn konferencja

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Fundacja „Borussia” zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Historia publiczna w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”.

Celem konferencji jest – jak zaznaczają organizatorzy – „krytyczna analiza roli i miejsca historii publicznej w dzisiejszej Polsce. Chodzi nie tylko o rozbiór konceptualny toczących się procesów społecznych, ale również wskazanie i uwypuklenie dobrych praktyk, form organizacji, kolorytu, problemowej specyfiki oraz kierunków rozwoju zainteresowań różnorakich środowisk działających w sferze animacji pamięci społecznej. Chcemy zastanowić się nad lokalną specyfiką i przyszłością rodzimych sposobów społecznego zagospodarowywania dziedzictwa przeszłości w planie ogólnych tendencji obserwowanych we współczesnej kulturze. Kluczową kwestią pozostaje także problem miejsca i roli środowiska akademickiego w kształtowaniu zjawisk kulturowych związanych ze społecznym wykorzystaniem przeszłości”.

Było by wskazane, aby tematyka konferencji objęła rozważaniem również genealogię i szlachectwo – istotne elementy kultury a pomijane lub o przeinaczanej roli.

Szczegółowy program konferencji udostępniony jest na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego http://www.uwm.edu.pl/human/sites/default/files/download/201905/konferencja_program.pdf