heraldyka

IV IHW KONFERENCJA HERALDYCZNO-WEKSYLOLOGICZNA
w Cieszynie

PROGRAM

5 września 2018

15.00–18.30 Rejestracja w Domu Studenckim, ul. Niemcewicza 8

19.00–22.00 Nieformalne spotkanie w restauracji „Pod Merkurym”, Rynek 9

6 września 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.00 PIERWSZA SESJA

1. Petr Exner – Arms and Flags of the Dowry Towns in Czechia (Herby i flagi miast będących wianem królowych Czech).
2. Attila Istvan Szekeres – The changes of the civic coats of arms on the territory of Szeklerland after the union of Transylvania and Romania (Zmiany herbów miejskich na
terenie Seklerszczyzny po unii Siedmiogrodu z Rumunią)

10.00 – 10.30 Przerwa

10.30 – 12.00 DRUGA SESJA

3. Włodzimierz Chorązki – Flaga Krakowa i flaga maryjna (Flag of Kraków and Marian Flag)
4. Elżbieta Bimler-Mackiewicz – Orzeł Biały na sztandarach ze zbiorów Muzeum w Rybniku (The White Eagle on Banners preserved in the Muzeum of Rybnik)
5. Władysław Żagan (Fundacja Volens) – Odtworzenie flagi Księstwa Cieszyńskiego (Reconstruction of the Flag of the Duchy of Teschen)
6. Krzysztof Jasieński – Regulaminowy wzór chorągwi Związku Strzeleckiego (Colour of the Riflemen’s Association)

13.00 – 14.00 Obiad

14.30 – 15.30 TRZECIA SESJA

7. Alfred Znamierowski – Korony w herbach miast (Crowns in civic heraldry)

15.30 – 16.00 Przerwa

16.00 – 17.00 CZWARTA SESJA

8. Jovan Jonovski – Civic heraldic system in Macedonia (System heraldyki miejskiej w Macedonii)
9. Evgeny Manzhurin – Strange geography of Russian civic arms after the II World War (Dziwna geografia sowieckich herbów miejskich po II wojnie światowej)

17.00 – 19.00 Czas wolny

19.00 Kolacja

7 września 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 wyjazd do Pszczyny

10.00 – 15.00 zwiedzanie Pszczyny i okolic – pałac, zagroda żubrów, skansen, obiad,
drewniane kościoły.

10.00 AM – 3.00 PM sightseeing – Castle Museum, enclosure of the European bison,
open-air museum, lunch, wooden churches.

15.00 – 16.00 czas wolny w Pszczynie

16.00 odjazd do Cieszyna

17.30 – 19.00 Zebranie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

19.00 – 20.00 Kolacja

8 września 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.30 PIĄTA SESJA

10. Alexandru Dan Mandru – Flags of the Reichsbürger (Flagi obywateli Rzeszy)
11. Aleš Brožek – The history of the Pan-Slavic Colours (Historia barw pansłowiańskich)
12. Marina Jelinskaja – Civic vexillology of Belarus (Weksylologia miejska w Białorusi)

10.30 – 11.00 przerwa

11.00 – 12.30 SZÓSTA SESJA

13. Georgi Vilinbahov – Functions and Work of the Russian Herold’s Office (Funkcje i prace Heroldii Rosji)
14. Elizabeth Roads – The development of Scottish civic heraldry from seals to civic flags (Rozwój szkockiej heraldyki miejskiej od pieczęci do flag)
15. Jörg Majewski – Symbols of the German States (Symbole niemieckich landów)

13.00 – 14.00 Obiad

14.30 – 16.00 SIÓDMA SESJA

16. Roman Klimeš – Symbole Baliwatu Guernsey (Symbols of the Bailwick of Guernsey)
17. Robert Szydlik – Święci Pańscy w polskiej heraldyce samorządowej (Patrons Saint in heraldry of Polish selfgoverned territorial units)
18. Szymon Pawlas – Elementy wyznaniowe w węgierskiej heraldyce samorządowej (Elements of confessions in heraldry of Hungarian selfgoverned territorial units)

16.00 – 16.30 przerwa

16.30 – 18.00 ÓSMA SESJA

19. Paweł Dudziński – Orzeł Biały po I wojnie światowej (The White Eagle after the I World War)
20. Grzegorz Trafalski – Marian Gumowski jako heraldyk (Marian Gumowski’s heraldic activities)
21. Krzysztof Guzek – Wzorcowy system znaków na przykładzie gminy miejskiej Łowicz (City of Łowicz – an excellent example of a complex of civic symbols)

18.00 – 19.30 czas wolny

19.30 Kolacja pożegnalna

9 września 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie