rzeczpospolita
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
w dniach 23 i 24 lutego 2007 r.pt.,,AKCJA WISŁA” – PRZYCZYNY, PRZEBIEG, KONSEKWENCJE

Miejsce konferencji:
Dom Kultury Katolickiej,,Roma” w Przemyślu ul. Grodzka 11

Patronat honorowy nad konferencja objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Przemyśla
Starosta Powiatu Przemyskiego

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne,,Archiwariusz”
Polski Związek Wschodni
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Przemyślu
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszowie Oddział w Przemyślu
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Harmonogram konferencji:

23 lutego 2007 r. (piątek)

10.00 Otwarcie konferencji
10.15 Oficjalne wystąpienia zaproszonych gości
11.00 Założenia ideologiczne budowy nacjonalistycznego państwa ukraińskiego według OUN – prof. dr hab. Czesław Partacz (politechnika Koszalińska)
12.00 Przerwa, prezentacja oferty wydawniczej
12.30 Problem ukraiński w,,Kulturze” Paryskiej – prof. dr hab. Bogumił Grott (UJ Kraków)
13.00 Działalność OUN-UPA w latach 1944-1947 na przykładzie powiatu przemyskiego – dr Andrzej Zapałowski (PTH Oddział Przemyśl
13.30 Zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
15.30 Przerwa obiadowa – Starostwo Powiatowe, Pl. Dominikański 3
16.15 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Polskiej Radzie Narodowej – budynek WSAiZ ul. Wybrzeże Jana Pawła  II w Przemyślu
17.00 Podstawy Prawne akcji,,Wisła” – prof. Dr Ryszard Szawłowski w Calgary (Kanada) profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUN)
17.15 Aspekty militarne akcji,,Wisła” – mgr Tomasz Bereza (IPN Rzeszów)
17.30 Przyczyny i skutki akcji,,Wisła” – dr Zdzisław Konieczny (PTH Oddział Przemyśl)
19.30 Uroczysta kolacja z występami przemyskich zespołów artystycznych – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a

24 lutego 2007 r. (sobota)

8.00 Śniadanie dla osób przyjezdnych – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a
9.00 Msza św. Dla uczestników konferencji – Kościół Św. Teresy (OO. Karmelitów Bosych)
10.00 Warunki przesiedlenia ludności w ramach,,Akcji Wisła” – mgr Bogusław Bogusia (PTH Oddział Przemyśl)
10.15 UPA wobec akcji,,Wisła” – mgr Małgorzata Gliwa (IPN Rzeszów)
10.30 Operacja,,Wisła” w świetle,,Naszego Słowa” – mgr Ewa Siemaszko (Warszawa)
11.00 Dyskusja i wnioski pokonferencyjne
11.30 Przerwa, prezentacja oferty wydawniczej
12.30 Zakończenie konferencji – podsumowanie
13.00 Zwiedzanie Miasta Przemyśla – przewodnik PTTK
15.00 Obiad – Starostwo Powiatowe, Pl. Dominikański 3

Link do strony: http://www.zgpzw.republika.pl/ link bezpośredni: http://www.zgpzw.republika.pl/konferencja.htm

 

Zmieniony ( 2007-02-11 )