nazwiska

linia z Mławy

Jakubowscy z Mławy h. Topór

Jestem synem Stanisława Adama, wnukiem Aleksego, prawnukiem Juliana. praprawnukiem Stanisława Wojciecha Jakubowskich.
Moja rodzina wywodzi się z okolic Mławy, a starsze niż wymienione pokolenia z okolic Krakowa.

Moja mama to Janina ze Zdanowiczów Jakubowska herbu Przegonia, mama mojej mamy to Maria z Jurewiczów Zdanowiczowa herbu Lubicz, a babcia mojej mamy to Klementyna z Balukiewiczów Jurewiczowa herbu Trzaska, a prabacia mojej mamy to Anna Jurewiczowa z domu Moczulska hebu Cholewa, cała rodzina mamy to szlachta polska pochodząca z terenów Litwy i Lidy.

Jan Henryk Jakubowski h. Topór