turcja

Bez wychodzenia z domu obywatele Turcji sprawdzają swoje korzenie dzięki usłudze drzewa genealogicznego do 3 pokoleń wstecz.

Jedną z nietypowych usług dostępnych on-line jest uruchomiona w Turcji możliwość poznania drzewa genealogicznego własnej rodziny do 3 pokoleń wstecz. Celem uruchomienia tej e-usługi było nie tylko udostępnienie informacji, ale także zachęcenie większej liczby obywateli do korzystania z e-usług publicznych. Znaczna część obywateli Turcji, z racji bogatej i burzliwej historii regionu, ma przodków pochodzących z różnych krajów: Gruzji, Bułgarii, Grecji, Włoch, Albanii, krajów słowiańskich i wielu innych. Uruchomienie i promocja w mediach usługi sprawdzenia drzewa genealogicznego skłoniła wiele osób do pierwszego wejścia na rządowy portal e-usług publicznych m.in. w celu poznania swoich korzeni.

E-testament, e-drzewo genealogiczne, czy załatwianie spraw urzędowych na poczcie to tylko niektóre z innowacyjnych i inspirujących pomysłów dotyczących administracji publicznej, zaprezentowanych w ramach projektu “E-citizen – effective inclusion through e-governance services” (E-obywatel – włączenie poprzez e-usługi publiczne) w Turcji, Hiszpanii i Czechach.

Województwo Podlaskie jest partnerem merytorycznym projektu “E-citizen – effective inclusion through e-governance services”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach programu Erasmus+, Edukacja dorosłych, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Partnerami projektu były organizacje z Czech, Hiszpanii, Turcji i Polski. Niestety, w Polsce nie odnotowano żadnych efektów partnerstwa przydatnych dla genealogii.