ipn

28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy IPN a Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Instytut będzie reprezentowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka, Zastępcę Prezesa IPN i p.o. Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, stronę litewską będzie reprezentować Teresė Birutė Burauskaitė, Dyrektor Generalna Centrum.

Porozumienie będzie stanowić podstawę do podjęcia współpracy polsko-litewskiej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, mających na celu identyfikację tożsamości ofiar komunizmu – polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego, których szczątki spoczywają na terenie wileńskiego Tuskulanum, a także wsparcie Instytutu w działaniach strony litewskiej mających na celu identyfikację tożsamości spoczywających tamże ofiar narodowości litewskiej.