herbarz

Zaproszenie do współtworzenia herbarza

Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej prowadzę zaawansowane prace nad nowym herbarzem. Dzieło współtworzone jest z osobami posiadającymi kwerendy własnych Rodów. Herby będą posiadały bardzo czytelną i wysokiej jakości oprawę graficzną.

Zapraszam wszystkich chętnych do współtworzenia tego wyjątkowego opracowania.

Po zebraniu jak największej ilości materiałów łącznie z genealogią poszczególnych Rodów oraz weryfikacji naukowej herbarz zostanie wydany jako wielotomowa publikacja.

Zapraszam wszystkich do współpracy. Wszystkie osoby wymienione zostaną jako współautorzy herbarza.

Andrzej Brzezina Winiarski, herbarz@neostrada.pl