Postawa

Patriotyzm oznacza nie tylko wielkie poświęcenie za kraj. Nie trzeba dokonywać wielkich bohaterskich czynów żeby zostać patriotą. Mozna być patriotą codziennym, który pokazuje swoją miłość do ojczyzny, dumę z własnego kraju w małych rzeczach. Dbałość o język ojczysty, o kulturę i tradycję własnego kraju. Każdy z nas jest patriotą codziennym gdy mówi po polsku i dba o język, gdy dba o zachowanie tradycji. Czasami może wydawać się że jedna osoba nic nie znaczy. Mozna pomyśleć, że cóż z tego, że ja tak robię, gdy jestem w tych działaniach osamotniony. Tymczasem kazdy mały czyn jest ważny, bo jak napisał ksiądz Twardowski „Gdyby kropla powiedziała nie jestem potrzebna, nie byłoby oceanu”.

Nasze życie

Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z naszego życia. Czasem wydaje się nam że „świat” nie rozumie nas, czasem to my nie rozumiemy „świata”. Ci, którzy chwalebnie przeszli do historii kierowali się zasadą: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Recepty na szczęście nie ma, jest jednak kilka czynników warunkujących osiągnięcie zadowolenia.

  • Bóg – Zasady i wartości. Aby nie ulegać zbyt wielkim rozterkom i dylematom należy kierować się stałymi zasadami, spośród których najtrwalszymi i uniwersalnymi są zasady religijne.
  • Honor – Harmonia wewnętrzna. Stan będący wynikiem równowagi pomiędzy naszymi możliwościami a tym co robimy. Nie można czynić niczego ponad własne siły, nie można też nie wykorzystywać danych nam talentów. Innymi słowy nie można ani zatracać się w pracy lub przyjemnościach ani też nie można uciekać od obowiązków i odpowiedzialności. Bądźmy prawi i odpowiedzialni, przywróćmy znaczenie słowa honor. Ochrona swego honoru nie ma ceny.
  • Ojczyzna – Miejsce na Ziemi. Poznanie swojej przeszłości pozwala poznać związki z konkretnymi miejscami. Dzięki temu poprzez obecność w nich naszych przodków miejsca te nabierają dla nas konkretnego wymiaru, zaczynamy czuć do nich szacunek – to nasi przodkowie kształtowali te miejsca. Znając historię swoich przodków pojawia się sentyment i nostalgia – pojawia się więź z „Małymi Ojczyznami” naszych przodków. Stąd wywodzi się umiłowanie Ojczyzny.
  • Dobra praca i poczucie wartości. Należy dążyć do zyskiwania wiedzy i umiejętności. Nie należy w żadnym wieku przestawać uczyć się. Ciekawość świata i rozrywki umysłowe są gwarancją otwartości i sprawności umysłu. Poczucie własnej wartości powinno wypływać z posiadanych zdolności, wiedzy i umiejętności. Znając siebie należy dążyć do pozyskania pracy w pełni odpowiadającej naszym umiejętnościom i aspiracjom. Dobra praca daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nieustannie zabiegajmy o samokształcenie, dokształcanie i o dobrą pracę. Genealogia amatorska to doskonała dyscyplina do rozwijania swojej wiedzy, ćwiczenia pamięci oraz rozwiązywania zawiłych zagadek.

Połączenie historii, kultury, wiedzy o regionach, rozwijanie więzów rodzinnych oraz nawiązywanie kontaktów z innymi genealogami-amatorami to okazja zarówno do nauki jak i podzielenia się wiedzą z innymi. Cóż może dać większą satysfakcję od podzielenia się swoją wiedzą?

Pomóżmy innym

Pomóc można na wiele innych sposobów. Są wśród nas specjaliści w wielu dziedzinach, osoby z bogatym doświadczeniem. Można komuś doradzić, wskazać sposób rozwiązania problemu, skontaktować ze znawcami tematu. Wiele osób potrzebuje po prostu możliwości wypowiedzenia się, podzielenia swoimi myślami z innymi. W tych przypadkach wystarczy być obok, to nic nie kosztuje.

Poezja

Nawet gdy do tej pory nie lubiłeś poezji, zajrzyj. Przekonaj się że jesteś wrażliwa/wrażliwy…