Bronisława Sibiga

Wielkanoc

Kolorowe pisanki
Święcone potrawy
Wielkanocny baranek
Drożdżowe baby.

Dzwony biją
Wielkiej Nocy
stał się cud.
Alleluja, Alleluja
Pan zmartwychwstał
Pusty grób.