Bronisława Sibiga

Otwórz serce

Otwórz serce
wielkim kluczem.
Szperaj po jego
zakamarkach.
Wydobywaj skarby
bezcenne.
Daruj innym.
Poczuj ulgę.