poezja

Wanda Kardasz

Trudne czasy

Obnażona została przed światem
Prawda o ludziach, biednych żyjących w Azji,
Która w warunkach przed tsunami
Długo jeszcze nie ujrzałaby dziennego światła.
Nieszczęście, które opętało wyspy
Przyniosło zagładę i zniszczenia
Ale też przyniosło ze sobą
Nadzieję dla ludzi ubogich i biednych.
Odrodzenie się ludzi biednych na wyspach
Było od zawsze ich marzeniem,
Dzisiaj po Tsunami jest ono realne
I szczęśliwie może się ono spełnić
Zainteresowanie i pomoc świata
Przyniesie ludziom na wyspach pracę i oświatę
A czas sprawi, że dzisiejsze dzieci sieroty,
Będą miały w swoich oczach, nie strach i łzy lecz spokojny uśmiech