Bronisława Sibiga

Nieśmiertelni

Przyszli z miłości zrodzeni
Odeszli lecz pozostali
Czas nie wymazał
ich z pamięci.
Nieśmiertelni gdyż kochali.