poezja

Ewa Willaume-Pielka

Mowa Przodków

Mowa – instrument człowieczego życia
który nas wszystkich dokładnie rozlicza
z porażek, co były dziś i w przeszłości,
również z osiągnięć, smutków i radości.
Mowa jest różna, jak różni są ludzie
w czasie nauki, miłości i trudzie
bo ten instrument to głos naszej duszy.
Mowa bogata potrafi zagłuszyć
tę bardzo skromną
często ludzi prostych
nie stosujących konstrukcji wyniosłych
by bez upiększeń wyrazić, co czują.
Oni w swej gwarze obrazy malują
przy ciepłych dźwiękach
płynących wprost z duszy
bo Mowa Przodków
każdy fałsz zagłuszy