poezja

Wanda Kardasz

Pan Czas

Czas decyduje o wszystkim
Czas rozdaje nam karty
On liczy nam lata dziecięce i młode
On wprowadza nas w życie dorosłe
A potem w wieku dojrzałym
On nas rozlicza z życia.

We wczesnej młodości
Otwiera nam oczy na świat
Uczy nas piękna, uczy marzeń, miłości
Rozdaje wiedzę, mądrość, głupotę,
Wydziela nam radość
I nie skąpi zmartwień

Czas wie, kiedy i komu
Ma się zatrzymać na chwilę w miejscu.
By można było doznać i przeżyć więcej
By móc podzielić się szczęściem
Okazać dobre serce innym, by ulżyć w cierpieniu,
I komu zamknąć oczy na zawsze, też wie, kiedy.

2 listopada 2005
WaKsz