poezja

Wanda Kardasz

Czas

Myślę, że częścią nas
Jest pamięć
Tym cenniejsza
Gdy jest zapisana.

Czas świat zmienia.
Czas pamięć zaciera.
Dziecięce oczy prawdę
Widzą inaczej.

Lecz razem z latami,
Prawdy się zapominają
I prawda tamta, ta pierwsza, jedyna
Inaczej jest przedstawiana.

Komu więc wierzyć
Trzeba,
Gdy prawdy
Nie ma spisanej!

Czerwiec 2003