poezja

Bronisława Sibiga

Tam gdzie Bug

wierzby głowiaste
swoimi ramionami
dotykają nieba
wzdłuż brzegu szuwary
brodate trzciny szeleszczą

w zamyśleniu
sięgam  korzeni

jestem stąd