poezja

Bronisława Sibiga

Bezpowrotnie

wzdłuż torów topole
nagimi ramionami
dotykają nieba

gdy zabroniono im żyć
stały się numerami

milkły
opadając z liści