Przykładowy dokument

Przykładowy dokument

Ten dokument stanowi przykład wspólnego gromadzenia informacji na określony temat (miejscowość, nazwisko, herb czy dowolny inny). Dokument może zawierać załączniki.

Dokument

Dokument to genealogiczna encyklopedia tworzona przez użytkowników serwisu przodek.pl. Dokumenty może współtworzyć wielu użytkowników, wszystkie zmiany (wersje) są rejestrowane. Każdy może coś dodać lub poprawić.

Kto ma dostęp do dokumentów na Przodku?

Każdy dokument może mieć inne ustawienia, nadawane przez twórcę. Standardowo każdy może czytać dokument a zalogowani użytkownicy mogą dokonywać zmian.

Dokumenty mogą być ograniczone w dostępie np. dla użytkowników określonej grupy. Twórca dokumentu może też zastrzec dostęp tylko dla siebie. Twórca dokumentu może też zapewnić tylko sobie możliwość dokonywania zmian a pozwolić wszystkim na jego odczytywanie (jak w tym przypadku).

Struktura dokumentów

Dokumenty są organizowane w strukturę hierarchiczną. Główne działy wiedzy (dziedziny) są określone dokumentami najwyższego poziomu. Dokumenty o mniejszym stopniu ogólności są podłączane pod dokument wyższego poziomu. Struktura może być wielopoziomowa. Przykładowa struktura dokumentów:

Państwo -> Region -> Województwo -> Miejscowość

Zadeklarowanie nadrzędnego i podrzędnego dokumentu powoduje automatyczne utworzenie odsyłaczy pomiędzy dokumentami znakomicie ułatwiającymi nawigację.

Załączniki

Do dokumentów mogą być dodawane pliki jako załączniki.