poezja

Ewa Willaume-Pielka

Szczęśliwa Pamięć

Szczęśliwym jest człowiek,
który liczy swój dom
w pokoleniach.
Szczęśliwym też dom,
który nie musiał się zmieniać
w wojnach, w śmierciach
i w rozstaniach,
podczas narodzin i dorastania
tych, którzy w nim żyli
i go tworzyli.

Szczęśliwym jest starzec,
co żyje w miłości
otoczony szacunkiem
bez cienia zazdrości.
Szczęśliwa też pamięć,
gdy jest bogata
w myśli i w słowa,
w miesiące i lata
pragnąc z odchodzącym życiem
z innymi się dzielić…

oby tylko chcieli.