polska

To drugie co do wielkości skupisko Polonii w Ameryce Łacińskiej.

Masowa emigracja chłopska rozpoczęła się w latach 90. XIX w., głównie do prowincji Misiones (pierwsza osada założona w Apóstoles).

Do 1914 wyjechało z ziem polskich, głównie z zaboru rosyjskiego, 31,5 tys. osób, a w latach 1918-1939 ok. 120-150 tys. (stany Misiones, Buenos Aires, w tej liczbie część osób przyjechała z Brazylii). Emigranci zatrudniani byli głównie jako robotnicy rolni lub robotnicy.

Pierwsze organizacje powstały w Buenos Aires:

  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie (1890),
  • Polsko-Katolickie Towarzystwo im. Króla Jana Sobieskiego (1906 lub 1909),

później inne jak:

  • Równość, Wolna Polska (1918),
  • Towarzystwo Dom Polski (1926),
  • Towarzystwo Jedność (1928),
  • Związek Polaków w Argentynie (1929).

W Misiones pierwsze szkoły polskie powstały w 1904. W czasie II wojny światowej miała miejsce imigracja inteligencka (np. W. Gombrowicz). Po wojnie przybyło do Argentyny ok. 20 tys. żołnierzy AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tworząc organizacje kombatanckie, inspirując bogatą działalność kulturalno-artystyczną (Biblioteka Polska im. I. Domeyki).

Obecnie większość organizacji skupiona jest w Związku Polaków w Argentynie.

Wielkość Polonii szacuje się na ok. 170 tys.

źródło: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna